ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ

για Μάρμαρα - Γρανίτες - Πέτρες

The company's mission is to provide superior global support solutions to the Marble and Granite industry. We focus on new innovations, designs and close attention to customers needs.
We provide the latest technologies to improve efficiently the working situation of our customers.

 

why us

 

 

Copyright © 2008-2019 | Powered by OnCyprus

Joomla template by ByJoomla.com